Kumpulan Cerita Silat

19/10/2009

Memanah Burung Rajawali – 69

Filed under: Memanah Burung Rajawali — Tags: — ceritasilat @ 11:25 am


Bab 69. Hebat!
Oleh Jin Yong

(Terima kasih kepada Chu)

“Suhu,” kata Oey Yong kemudian. “Di dalam pertemuan di Yan Ie Lauw itu, pihak sana pasti bakal mengundang Auwyang Hong, benar Loo Boan Tong tidak bakal kalah tetapi dia berandalan, dia suka mengacau, aku khawatir nanti timbul keonaran, maka itu aku pikir perlu kita pergi ke Tho Hoa To untuk mengundang ayahku. Dengan begitu barulah kita akan merasa pasti akan kemenangan kita!”
(more…)

Blog at WordPress.com.