Kumpulan Cerita Silat

26/05/2009

Pendekar-Pendekar Negeri Tayli – 46

Filed under: +Darah Ksatria — Tags: — ceritasilat @ 12:09 pm

Oleh Jin Yong

(Terima Kasih Kepada Tungning)

Sudah biasa orang Cidan pandang orang Han seperti hewan, maka Sili malas untuk mengubur Goan-ci, ketika dilihatnya di tepi jalan ada sebuah sungai kecil, terus saja ia buang mayat Goan-ci ke dalam sungai, lalu pulang ke kota.

Dan karena keteledoran Sili inilah jiwa Yu Goan-ci jadi selamat malah.
(more…)

Pendekar-Pendekar Negeri Tayli – 46

Filed under: Pendekar-Pendekar Negeri Tayli — Tags: — ceritasilat @ 2:41 am

Oleh Jin Yong

(Terima Kasih Kepada Tungning)

Sudah biasa orang Cidan pandang orang Han seperti hewan, maka Sili malas untuk mengubur Goan-ci, ketika dilihatnya di tepi jalan ada sebuah sungai kecil, terus saja ia buang mayat Goan-ci ke dalam sungai, lalu pulang ke kota.

Dan karena keteledoran Sili inilah jiwa Yu Goan-ci jadi selamat malah.
(more…)

Blog at WordPress.com.