Kumpulan Cerita Silat

10/12/2007

Harimau Kumala Putih: Bab 02

Filed under: Gu Long, Harimau Kumala Putih — Tags: — ceritasilat @ 10:24 pm

Harimau Kumala Putih
Oleh Gu Long
Bab 02

SEMUA perjuangannya ternyata memang tidak sia-sia, semua ketekunan dan usahanya tidak terbuang dengan percuma.

Bagaimanapun juga, kini ia sudah masuk ke dalam keluarga Tio, ia sudah menjadi orangnya keluarga Tio.
(more…)

Create a free website or blog at WordPress.com.